NVM

Edisonstraat 3 C HEERHUGOWAARD

Dit bedrijfsobject is verkocht
Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten
Klik op de foto om te vergroten
Klik op de foto om te vergroten
Klik op een foto om deze vergroot te bekijken
Deel dit object:
Kenmerken:
Soort object  :  Bedrijfsruimte
Type  :  Bedrijfsruimte
Bouwtype  :  Bestaande bouw
Status  :  Verkocht
Opp bedrijfshal  :  379 m²
Bouwjaar  :  1960-1970
Ligging  :  Bedrijventerrein
Omschrijving:
In dit bedrijfsverzamelgebouw aan de Marconistraat / hoek Edisonstraat is nog één bedrijfsunit te koop. De unit is gelegen aan de Edisonstraat aan een afsluitbaar binnenterrein.

Kopen voor eigen gebruik en kopen als belegging behoort tot de mogelijkheden.

Ligging:
Het complex is gelegen op bedrijventerrein Zandhorst I te Heerhugowaard.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid is goed. Het complex is gelegen nabij het station van Heerhugowaard en heeft met de auto een goede ontsluiting via de Westerweg /N-242 in zowel noordelijke als zuidelijke richting.

Oppervlakten:
Onderdeel: Edisonstraat 3C
Gebruik: Bedrijfsruimte
M² BVO: 379 m²
Bijzonderheden: in verhuurde staat

Onder- / overmaat
Onder dan wel overmaat van het metrage zal nimmer kunnen leiden tot enige verrekening van de koopprijs en/of eventuele bijkomende kosten.

Opleveringsniveau:
De unit wordt in de huidige – verhuurde – staat opgeleverd.
Een kopie van de huurovereenkomst kan bij Magneet Makelaars worden ingezien.

Aanvaarding:
In overleg.

Servicekosten:
Nader te bepalen; afhankelijk van de wensen van de beheersvereniging.

Kosten koper:
De koop is k.k. Dat wil zeggen dat de verschuldigde overdrachtsbelasting (6% over de koopsom) en notariskosten in rekening gebracht wordt bij koper. De units worden vrij van BTW verkocht.

Bijzonderheden:
De diverse eigenaren van het gebouw zijn collectief verantwoordelijk voor gemeenschappelijke zaken, waaronder het afsluitbaar binnenterrein aan de achterzijde.

Alle units zijn voorzien van eigen aansluitingen voor Gas/Water/Elektra.

Bij verkoop in delen zal er een kadastrale splitsing en uitmeting plaatsvinden. Kadastrale splitsing en uitmeting heeft o.a. in het eerste kwartaal van 2016 plaatsgevonden.

Ouderdomsclausule:
Koper is bekend dat het verkochte deels ouder is dan 40 jaar en is bekend met de dienovereen-komstige staat van het pand. Koper aanvaardt alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het onroerend goed, in het bijzonder wat betreft fundering, gevels, leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties. Ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het normale gebruik van het verkochte.

Asbestclausule:
In de onroerende zaak kunnen/zijn asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermede bekend te zijn en vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Bankgarantie/Waarborgsom:
Bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom.

Voorbehouden:
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud van deze brochure noch door de opdrachtgever, noch door de opdrachthebbende makelaar enige aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheid van vermelde gegevens. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen e.d.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. De eventueel in de brochure opgenomen tekeningen geven vaak de standaardsituatie weer.

Echter, het kan voorkomen dat wijzigingen zijn aangebracht, zodat maten en indelingen niet meer zouden kunnen overeenkomen met de werkelijke situatie. Door Magneet Makelaars BV wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.
De koper/huurder heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Wij adviseren u uw eigen NVM makelaar te raadplegen.

Correspondentie- en bezoekadres:
Adres Geert Groteplein 21
1813 BM ALKMAAR

Telefoon 072-5096070
E-mail info@magneetmakelaars.nl
Website www.magneetmakelaars.nl
Locatie:
Nabijgelegen:
Contactgegevens:


Geert Groteplein 21, 1813 BM ALKMAAR
Telefoon: 072-5096070
Fax: 072-5205077
E-mail: info@magneetmakelaars.nl
Internet: www.magneetmakelaars.nl