G7, Krachten gebundeld voor u.

Is het toeval dat deze kantoren lokaal de ranglijsten domineren?

7 bedrijfsmakelaars die elkaar in de juiste aanpak vinden

12 filialen met een grensoverschrijdende aanpak

1 doel, tegen de béste prijs en voorwaarden de vastgoed transactie voor u bewerkstelligen.

Vorige | Volgende

Texelstroomlaan 144 DEN HELDER

Huurprijs € 500 per maand

Bewaar object

Omschrijving

Aan de zijkant van winkelcentrum de Duinpassage, nabij de ingang van de Lidl, gelegen winkelruimte (eventueel gebruik als horeca in overleg met gemeente Den Helder).

De winkelruimte heeft een oppervlakte van ca. 50m2.

In de winkel bevindt zich naast de voorruimte een ruimte van de voormalige keuken, een kleine opslag en een toiletruimte.

Binnen het bestemmingsplan heeft het object de bestemming Centrum:
De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van:
1. detailhandel;
2. maatschappelijke voorzieningen;
3. sportvoorzieningen;
4. woningen op de tweede en hogere bouwlagen;
5. een sportveld ter plaatse van de aanduiding ‘sport’;

met de daarbij behorende:
b. tuinen, erven en terreinen;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. wegen, straten en paden;
f. bouwwerken geen gebouw zijnde en overige voorzieningen.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan de in het bouwvlak aangegeven maximale bouwhoogte bedragen;
c. er dient voldaan te worden aan de in bijlage B opgenomen parkeernormen.5.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;
b. de hoogte van palen en masten mag niet meer dan 9 meter bedragen;
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 meter bedragen.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de verkeersveiligheid;
b. de sociale veiligheid;
c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
f. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.5.4.1 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen en toestaan dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
a. de hoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan de daadwerkelijke hoogte van de gebouwen binnen het bouwvlak;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. de verkeersveiligheid;
2. de sociale veiligheid;
3. het straat- en bebouwingsbeeld;
4. de milieusituatie;
5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
6. de situering en omvang van parkeervoorzieningen.

5.5 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting, nachtclub, discotheek en coffeeshop.


Bereikbaarheid
In het buurtwinkelcentrum is de winkel uitstekend te bereiken. Bushalte op loopafstand.

Model overeenkomst: Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huurverplichting, te vermeerderen met servicekosten en BTW.

Huurtermijn: In overleg

Aanvaarding: Per direct.

BTW
De huurprijs is gebaseerd op het feit dat de huurder het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of minimaal een in de Wet op de Omzetbelasting 1968 genoemd percentage recht op aftrek van de omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 bestaat.

Indexering: Jaarlijks op basis van het indexcijfer volgens consumentenprijsindex

Huurprijsbetaling: In maandtermijnen bij vooruitbetaling te voldoen.

Voorbehoud: Goedkeuring en gunning eigenaar.

Alle informatie is geheel vrijblijvend en houdt enkel in een uitnodiging tot het doen van een bieding. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
BTW belast
nee
Service kosten
€ 88,50 p/m
Conditie Service kosten
per maand
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort object
Winkelruimte
Type
Winkelpand
Bouwtype
Bestaande bouw
Mogelijke functie(s)
Winkelruimte

Oppervlakten en inhoud

Opp winkelruimte
50 m²
In units vanaf
50 m²
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Texelstroomlaan 144 DEN HELDER

naar Texelstroomlaan 144 DEN HELDER
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object