G7, Krachten gebundeld voor u.

Is het toeval dat deze kantoren lokaal de ranglijsten domineren?

7 bedrijfsmakelaars die elkaar in de juiste aanpak vinden

12 filialen met een grensoverschrijdende aanpak

1 doel, tegen de béste prijs en voorwaarden de vastgoed transactie voor u bewerkstelligen.

Vorige | Volgende

Wijkermeerweg 7 VELSEN-NOORD

Vraagprijs € 12.950.000 k.k.

Bewaar object

Omschrijving

Te koop
Grootschalig bedrijfscomplex bestaande uit bedrijfsgebouwen, kantoorruimten, wegen, buitenterreinen en nog te ontwikkelen bouwgrond, gelegen aan het Noordzeekanaal met een kade van ca. 220 m. Het complex is grotendeels verhuurd en een deel van de bedrijfsgebouwen/kantoorruimten zijn nog verhuurbaar. De grond en het water (groot ca. 8.460 m2) onder/bij de kade wordt gehuurd van de Staat der Nederlanden, de kade met kadewand inclusief de verhardingen is eigendom. Er zijn uitbreidingsmogelijkheden om het bebouwd oppervlak te vergroten.

Oppervlakte
De totale metrage bedrijfs-/kantoorruimte is o.a. volgens opgave BAG ca. 10.750 m2 BVO en de kelderruimte ca. 270 m2 BVO. Er is geen NEN 2580 meetrapport voorhanden.

Kadaster
Gemeente Velsen, sectie C, nummers 1085, 1837, 2127, 2128, 2129, 2233, 2234, 2236, 2307 en 2586. Het perceel is groot ca. 32.576 m2 en betreft eigen grond.

Locatie en bereikbaarheid
Het object is gelegen aan de Wijkermeerweg te Velsen-Noord. Uitstekend bereikbaar middels eigen vervoer op korte afstand van de A9 & A22.

Opleveringsniveau
- nette/moderne kantoorruimten
- bovenloopkranen
- overheaddeuren
- zware vloerbelasting
- uitgebreide krachtstroommogelijkheden en walstroom
- vrije hoogte vanaf ca. 6 m tot hoger
- een laad- en loswal en afmeergelegenheid voor schepen
- buitenterreinen.

Parkeren
Uitstekende parkeervoorzieningen op eigen afgesloten terrein.

Bestemming
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Velsen-Noord, bestemming Bedrijventerrein (functieaanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein - havengebonden bedrijvigheid). Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de gemeente Velsen. Voor alle informatie inzake het bestemmingsplan en de bouwmogelijkheden verwijzen wij naar de website van Ruimtelijkeplannen.

Vraagprijs
€ 12.950.000,-- k.k.

Nutsbedrijven
Levering van g/w/e vindt plaats via de eigenaar welke maandelijks het verbruik verrekent met de diverse huurders.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van leveringen.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de eventuele aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst.

Ouderdomsclausule
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom.

Energielabel
Van het aangeboden object is geen energielabel beschikbaar.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort object
Bedrijfsruimte
Type
Bedrijfsruimte
Bouwtype
Bestaande bouw
Mogelijke functie(s)
Bedrijfsruimte

Oppervlakten en inhoud

Opp bedrijfshal
8.500 m²
In units vanaf
8.500 m²
Perceel
32.576 m²

Kadastrale gegevens

Gemeente
Velsen
Sectie
C
Perceel
1085
Oppervlakte
903 m²
 
 
Gemeente
Velsen
Sectie
C
Perceel
1837
Oppervlakte
180 m²
 
 
Gemeente
Velsen
Sectie
C
Perceel
2127
Oppervlakte
7625 m²
 
 
Gemeente
Velsen
Sectie
C
Perceel
2128
Oppervlakte
455 m²
 
 
Gemeente
Velsen
Sectie
C
Perceel
2129
Oppervlakte
813 m²
 
 
Gemeente
Velsen
Sectie
C
Perceel
2233
Oppervlakte
8250 m²
 
 
Gemeente
Velsen
Sectie
C
Perceel
2234
Oppervlakte
1550 m²
 
 
Gemeente
Velsen
Sectie
C
Perceel
2236
Oppervlakte
10150 m²
 
 
Gemeente
Velsen
Sectie
C
Perceel
2307
Oppervlakte
1640 m²
 
 
Gemeente
Velsen
Sectie
c
Perceel
2586
Oppervlakte
1010 m²
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Wijkermeerweg 7 VELSEN-NOORD

naar Wijkermeerweg 7 VELSEN-NOORD
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object